Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Firma zrealizowała projekt:
„Implementacja zaawansowanego systemu wspomagającego zarządzanie i realizację kontraktów w branży ciepłowniczej w wyniku skorzystania z usług doradczych w zakresie innowacji”

Celem głównym projektu był wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa PRESYSTEM SP. Z O.O. SP.K. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji rozwiązań w zakresie ulepszonej usługi związanej z zarządzaniem oraz realizacją kontraktów w branży ciepłowniczej w oparciu o zaprojektowane i wykonane na potrzeby firmy narzędzie informatyczne oraz dedykowane, współpracujące z systemem innowacyjne urządzenia, wykorzystywane bezpośrednio w procesie budowy sieci ciepłowniczych.

Wdrożone innowacje w postaci udoskonalonej usługi oraz znacząco ulepszonej metody świadczenia usług pozwolą stale umacniać pozycję firmy na rynku, dzięki czemu długofalowym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie przychodów, co jest kluczowym elementem planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0026/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 734 669,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987 210,00 PLN