PRESYSTEM Sp. z o.o. sp.k. oferuje kompleksowe realizacje różnego rodzaju inwestycji w branży ciepłowniczej. Specjalizujemy się w budowie magistrali i sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych, budowie węzłów ciepłowniczych i kotłowni jak również zajmujemy się wykonawstwem sieci przyłączeniowych i instalacji wewnętrznych.

Odbiorcami firmy PRESYSTEM są przede wszystkim podmioty gospodarcze z udziałem jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa tj. przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.

Istniejące dotychczas systemy ciepłownicze w dużej części oparte są na starych technologiach, są mało efektywne, generują duże straty ciepła na przesyle. Sytuacja ta wymusza konieczność modernizacji istniejących sieci cieplnych z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych tj. z zastosowaniem do budowy sieci cieplnych rur preizolowanych dających inwestorowi korzyści techniczne i ekonomiczne w tym znaczne ograniczenie strat ciepła.


Miło nam poinformować, że firma PRESYSTEM dzięki usprawnieniu wewnętrznego systemu zarządzania kontraktami ulepszyła świadczenie usługi związanej z zarządzaniem i realizacją kontraktów.

Ulepszona usługa pozwoli na:

  • bieżący wgląd w dane dotyczące inwestycji stron uczestniczących w projekcie,
  • monitorowanie harmonogramu i budżetu realizowanych projektów,
  • generowanie bardziej trafnych raportów z postępów inwestycji,
  • przejście w dużej mierze z dokumentów papierowych na elektroniczne,
  • skrócenie czasu obiegu dokumentów,
  • dostęp do danych strategicznych w trybie on line z dowolnego miejsca,
  • lepsze łączenie rur ciepłowniczych z wykorzystaniem urządzeń wyposażonych w moduły pozwalające na zaczytywanie parametrów mufy i parametrów poprawności jej wykonania,
  • archiwizację wewnętrznych rekordów w zgrzewarce z przebiegu procesu zgrzewania – dane o złączu (rodzaj, średnica), operatorze (imię i nazwisko lub nr operatora, nazwa inwestora, nazwa inwestycji, parametry w jakich przebiega proces (czas, temperatura) oraz informację o przebiegu procesu (rezystancja, status końcowy),
  • sprawdzenie poprawności wykonania wewnętrznej instalacji alarmowej po zakończeniu montażu danej partii złącz z wykorzystaniem wielozadaniowego urządzenia do diagnostyki systemów alarmowych preizolowanych sieci ciepłowniczych – obraz testowanej sieci przedstawiany będzie w formie cyfrowego wykresu i eksportowany do systemu.