Działalność firmy PRESYSTEM Sp. z o.o. sp.k. polega na kompleksowej realizacji inwestycji w branży ciepłowniczej, a w szczególności:

– budowa magistrali i sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych,
– budowa węzłów ciepłowniczych i kotłowni,
– wykonawstwo sieci przyłączeniowych i instalacji wewnętrznych.